Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

vänthall vänthall -en -ar poczekalnia f
vapen vap/en -net = broń f; godło n; herb m
vapenstillestånd vapenstillestånd -et = zawieszenie broni n
väpnad väpnad adj uzbrojony
var var -et = poszewka f; powłoka f; var adv gdzie
vår vår -en -ar wiosna f; i våras zeszłej wiosny
vara var/a -an -or towar m; artykuł m; vara v (är var varit) być; vara v (-ar -ade -at) trwać; ta vara på ngt zająć się czymś; ta sig till vara być ostrożnym
varaktig varaktig adj trwały; stały
varandra varandra pron wzajemnie, nawzajem; efter varandra jeden po drugim
varblåsa varblås/a -an -or krosta f
vård vård -en 0 opieka f; leczenie n; vård -en -ar pomnik m; grobowiec m
värd värd -en -ar gospodarz m; pan domu m; värd adj wart; godny
vårdad vårdad adj zadbany; schludny; staranny
vardag vardag -en -ar dzień powszedni m
vårdare vårdare -[e]n = opiekun m; pielęgniarz m; salowy m
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.