Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

urval urval -et = wybór m; dobór m; dikter i urval wybór wierszy
ut ut adv na zewnątrz, ze środka; gå ut wychodzić
utan utan prep bez; utan pengar bez pieniędzy; utan att veta ngt nie wiedząc o czymś; utan conj lecz; inte bara… utan också… nie tylko… lecz także...
utandning utandning -en -ar wydech m
utanför utanför prep na zewnątrz; poza; utanför programmet poza programem; przed; utanför huset przed domem; utanför adv na zewnątrz; känna sig utanför czuć się odsuniętym
utarbeta utarbeta v (-ar -ade -at) opracować
utbetalning utbetalning -en -ar wypłata f
utbilda utbilda v (-ar -ade -at) kształcić; szkolić; utbilda sig kształcić się
utbildning utbildning -en -ar wykształcenie n; kształcenie n; kwalifikacje pl
utbredd utbredd adj rozpowszechniony
utbud utbud -et = oferta f; podaż f
utbuktad utbuktad adj wypukły
utbytbar utbytbar adj wymienny
utbyte utbyte -t -n wymiana f; korzyść f
utdrag utdrag -et = wyciąg m; wypis m; i utdrag w skrócie
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.