Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

tändsticka tändstick/a -an -or zapałka f
tång tång -en tänger szczypce pl; obcęgi pl; tång -en 0 morszczyn m
tangent tangent -en -er klawisz m
tangentbord tangentbord -et = klawiatura f
tänjbar tänjbar adj rozciągliwy; elastyczny
tank tank -en -ar zbiornik m; bak m; czołg m
tanka tanka v (-ar -ade -at) tankować
tänka tänka v (-er -te -t) myśleć; zamierzać; tänka sig myśleć sobie; wyobrażać sobie; tänka efter zastanowić się; tänka ut wymyślić; tänka över przemyśleć
tanke tank/e -en -ar myśl f; opinia f; komma på tanken wpaść na pomysł; med tanke på ze względu na
tanklös tanklös adj bezmyślny
tankspridd tankspridd adj roztargniony
tapet tapet -en -er tapeta f; vara på tapeten być na tapecie 
tapetsera tapetsera v (-ar -ade -at) tapetować
tappa tappa v (-ar -ade -at) upuścić; zgubić; tappa andan stracić oddech; tappa huvudet stracić głowę; tappa bort zapomnieć
tapper tapper adj dzielny; mężny
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.