Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

sänkning sänkning -en -ar obniżka f; prissänkning obniżka cen f; spadek terenu m
sann sann adj prawdziwy; det är sant to prawda; Inte sant? Nieprawdaż?
sannerligen sannerligen adv naprawdę
sanning sanning -en -ar prawda f; sanningen att säga prawdę mówiąc; se sanningen i vitögat spojrzeć prawdzie w oczy
sannolik sannolik adj prawdopodobny
sannolikhet sannolikhet -en 0 prawdopodobieństwo n
sans sans -en 0 przytomność f 
sanslös sanslös adj nieprzytomny
sår sår -et = rana f; skaleczenie n
såra såra v (-ar -ade -at) ranić; skaleczyć; obrażać; urazić
sårad sårad adj ranny; zraniony; skaleczony; urażony
sardin sardin -en -er sardynka f; packade som sardiner ściśnięci jak sardynki w puszce
särdrag särdrag -et = wyróżnik m; cecha charakterystyczna f; właściwość f
särskild särskild adj szczególny; oddzielny
särskilt särskilt adv zwłaszcza; szczególnie
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.