Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

samlag samlag -et = stosunek płciowy m
samling samling -en -ar zbiór m; kolekcja f; zebranie n; zgromadzenie n
samlingslokal samlingslokal -en -er świetlica f; sala zebrań f
samliv samliv -et 0 współżycie n, koegzystencja f; współżycie seksualne n; äktenskapligt samliv pożycie małżeńskie n
samma samma adj ten sam; samma dag tego samego dnia; på samma gång jednocześnie
sammanbiten sammanbiten adj zawzięty; zaciekły
sammanbrott sammanbrott -et = upadek m; krach m
sammandrag sammandrag -et = streszczenie n
sammanfatta sammanfatta v (-ar -ade -at) streszczać; reasumować
sammanfattning sammanfattning -en -ar streszczenie n; podsumowanie n
sammanhållning sammanhållning -en 0 solidarność f; więź f; jedność f
sammanhang sammanhang -et = związek m; kontekst m
sammanlagd sammanlagd adj łączny; ogólny
sammanslutning sammanslutning -en -ar zjednoczenie n; związek m; stowarzyszenie n
sammanställning sammanställning -en -ar zestawienie n; zgrupowanie n
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.