Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

sågverk sågverk -et = tartak m
sak sak -en -er rzecz m; sprawa f; (praw.) przedmiot sporu m; Vad gäller saken? O co chodzi?; rakt på saken sedno sprawy; komma till saken przejść do rzeczy 
säker säker adj pewny; bezpieczny
säkerhet säkerhet -en -er pewność f; bezpieczeństwo n; zastaw m; för säkerhets skull dla pewności
säkerhetsnål säkerhetsnål -en -ar agrafka f
saklig saklig adj rzeczowy; objektywny
sakna sakna v (-r -ade -at) tęsknić; nie mieć czegoś; han saknar humor on nie ma poczucia humoru
sakrament sakrament -et = sakrament m
säkring säkring -en -ar bezpiecznik m
sakta sakta adj powolny; cichy; słaby; sakta adv powoli; sakta v (-ar -ade -at) zwolnić; tłumić
sal sal -en -ar sala f
säl säl -en -ar foka f
salami salami -n 0 salami n
saldo saldo -t -n saldo n; ingående saldo saldo początkowe n; utgående saldo saldo końcowe n
salig salig adj błogosławiony; błogi
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.