Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

realism realism -en 0 realizm m 
realistisk realistisk adj realistyczny
rebus rebus -en -ar rebus m
recension recension -en -er recenzja f; omówienie n
recept recept -et = recepta f; przepis kulinarny m
reception reception -en -er recepcja f; przyjęcie n
receptionist receptionist -en -er recepcjonista m, portier m
reda reda -n 0 porządek m; przejrzystość f; få/ha reda på dowiedzieć się; reda v (-er -dde -tt) przygotować; reda upp rozplątać; reda ut wyjaśnić
redaktion redaktion -en -er redakcja f
redaktör redaktör -[e]n -er redaktor m
redan redan adv już; jag har redan ringt już zadzwoniłem; Är du redan hemma? Już jesteś w domu?
redigera redigera v (-ar -ade -at) redagować
redogöra redogöra v (-gör -gjorde -gjort) przedstawiać; zdawać relację;referować
redogörelse redogörelse -n -r sprawozdanie n; relacja f
redovisning redovisning -en -ar sprawozdanie n; rachunek m
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.