Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

räkna räkna v (-ar -ade -at) liczyć; obliczać; räkna av odliczyć; räkna igenom przeliczyć; räkna ihop zliczyć; räkna upp wyliczyć; wymienić; räkna ut wyliczyć; obliczyć
räknebar räknebar adj policzalny
räknemaskin räknemaskin -en -er kalkulator m
räkneord räkneord -et = liczebnik m
räkning räkning -en -ar rachunek m; liczenie n; arytmetyka f; för egen räkning na własny rachunek; skriva ut en räkning wystawić rachunek; hålla ngn räkning för być komuś wdzięcznym za
rakt rakt adv prosto; rakt fram prosto przed siebie; zupełnie; rakt ingenting nic a nic
räls räls -en -ar szyna f; tor m
ram ram -en -ar rama f; oprawa f; łapa f
ramla ramla v (-ar -ade -at) upadać; przewrócić się
rampfeber rampfeb/er -ern -rar trema f
rån rån -et = rabunek m; grabież f; wafel m
råna råna v (-ar -ade -at) rabować; grabić
rand rand -en ränder krawędź f; brzeg m; pręga f; pasmo n
randig randig adj pasiasty; prążkowany
rang rang -en 0 ranga f; stopień m
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.