Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

räddning räddning -en -ar ratunek m; ocalenie n
räddningstjänst räddningstjänst -en -er pogotowie ratunkowe n
radera radera v (-ar -ade -at) wymazać (gumką); wyryć; radera ut zmieść z powierzchni ziemi
rådgivare rådgivare -[e]n = doradca m; konsultant m
rådgivning rådgivning -en -ar doradztwo n
rådhus rådhus -et = ratusz m
radiator radiator -n -er grzejnik m; chłodnica f
radikal radikal -en -er radykał m; radykalista m; radikal adj radykalny
radio radio -n 0 radio n; rozgłośnia f; i radio w radiu; radio -n -apparater radio n; radioodbiornik m
radioaktivitet radioaktivitet -en 0 promieniotwórczość f; radioaktywność f
radioapparat radioapparat -en -er radioodbiornik m; radio n
radiolyssnare radiolyssnare -[e]n = radiosłuchacz m
radiomottagare radiomottagare -[e]n = radioodbiornik m
radiostation radiostation -en -er radiostacja f; rozgłośnia f
rädisa rädis/a -an -or rzodkiewka f
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.