Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

närvarande närvarande adj obecny; teraźniejszy; för närvarande obecnie
näsa näs/a -an -or nos m
näsduk näsduk -en -ar chustka do nosa f
nästa nästa adj następny; przyszły; nästa vecka w następnym tygodniu 
nästan nästan adv prawie 
nät nät -et = sieć f, siatka f; pajęczyna f; Internet m 
nation nation -en -er naród m
nationalism nationalism -en 0 nacjonalizm m
nationalitet nationalitet -en -er narodowość f; obywatelstwo n
nationalsång nationalsång -en -er hymn narodowy m
nationell nationell adj narodowy
natt natt -en nätter noc f; en natt pewnej nocy; i natt tej nocy
nattfjäril nattfjäril -en -ar ćma f
nattlogi nattlogi -[e]t -er nocleg m
nattmössa nattmöss/a -an -or szlafmyca f
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.