Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

kapitel kapit/el -let = rozdział m
käpp käpp -en -ar laska f; kij m
kappa kapp/a -an -or płaszcz damski m
kapplöpning kapplöpning -en -ar wyścigi pl
kapten kapten -en -er kapitan m
kär kär adj kochany; drogi; Käre vän! Drogi przyjacielu!; zakochany; bli kär i ngn zakochać się w kimś
karaktär karaktär -en -er charakter m
karakteristik karakteristik -en -er charakterystyka f
karakteristisk karakteristisk adj charakterystyczny
karamell karamell -en -er cukierek m
kardinal kardinal -en -er kardynał m
karenstid karenstid -en -er karencja f
käresta kärest/a -an -or ukochana f; luba f
karies karies - 0 ^(med.) próchnica f
karikatyr karikatyr -en -er karykatura f
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.