Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

innehåll innehåll -et 0 treść f; zawartość f
innehålla innehålla v (-er -höll -hållit) zawierać
innehållsrik innehållsrik adj treściwy; obszerny
innerlig innerlig adj serdeczny; gorący; zażyły
innovation innovation -en -er innowacja f
inofficiell inofficiell adj nieoficjalny
inom inom prep wewnątrz; w obrębie; språk inom EU języki w obrębie UE; w przeciągu, w ciągu; inom ett år w przeciągu roku; inom kort niebawem
inre inre adj wewnętrzny
inreda inreda v (-er -dde -tt) urządzać; meblować
inrikes inrikes adj krajowy
inrikta inrikta sig på ngt v (-ar -ade -at) nastawiać się na coś
insamling insamling -en -ar składka f; kwesta f
insändare insändare -[e]n = list do redakcji m
insats insats -en -er wkład m; zadatek m; wyczyn m; (woj.) operacja f
inse inse v (-r -såg -sett) uzmysławiać sobie; pojąć
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.