Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

inför inför prep przed; wobec; w obliczu; inför rätta przed sądem; tips inför provet rady przed egzaminem; w przeddzień; inför påsken przed Wielkanocą
införa införa v (-för -de -t) wprowadzać; wdrażać; sprowadzać; wpisywać
information information -en -er informacja f
informera informera v (-ar -ade -at) informować
ingå ingå v (-r -gick -gått) przybyć; wchodzić w skład; ingå äktenskap zawierać związek małżeński
ingång ingång -en -ar wejście n; huvud ingång wejście główne n; początek m
ingen ingen pron żaden; nikt; ingen annanstans nigdzie indziej; ingen annan nikt inny
ingenjör ingenjör -[e]n -er inżynier m
ingenstans ingenstans adv nigdzie
ingenting ingenting pron nic
ingrediens ingrediens -en -er składnik m
ingrepp ingrepp -et = ^(med.) zabieg m; ingerencja f
initial initial -en -er inicjał m
initiativ initiativ -et = inicjatywa f
injektion injektion -en -er zastrzyk m
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.