Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

v (-r fick fått) dostać; otrzymać; mieć prawo; móc; få av zdjąć; få fram uwydatnić; wydobyć (np. słowa, sens); få ned przełknąć; få för sig wyobrażać sobie, ubzdurać sobie; pron niewielu; få reda på dowiedzieć się
fä -[e]t -n ^(zool.) bydło n; łajdak m; bydlak m
fabel fab/el -eln -ler bajka f; baśń f; wymysł m; fabuła f
fabrik fabrik -en -er fabryka f; zakład pracy m
fack fack -et = przegródka f; specjalność f; branża f; związek zawodowy m
fackförening fackförening -en -ar związek zawodowy m
fackterm fackterm -en -er termin techniczny m
fadd fadd adj mdły; bez smaku
fader fader [far] fadern fäder ojciec m; Gud Fader Pan Bóg m
fåfäng fåfäng adj próżny; zarozumiały; daremny
fågel fåg/el -eln -lar ptak m; äta som en fågel jeść jak ptaszek; (pot.) en fågel har kvittrat i mitt öra att... ptaszki ćwierkają, że... 
fågelbo fågelbo -[e]t -n gniazdo n
fågelunge fågelung/e -en -ar pisklę n
faktisk faktisk adj faktyczny
faktiskt faktiskt adv faktycznie
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.