Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

ed ed -en -er przysięga f; przekleństwo n
effekt effekt -en -er efekt m; skutek m; (fiz.) moc f
effektfull effektfull adj skuteczny; efektowny
effektiv effektiv adj skuteczny
efter efter prep po (czymś, kogoś); według; dagen efter adv na drugi dzień
efterbliven efterbliven adj upośledzony; niedorozwinięty
efterfrågan efterfrågan - 0 popyt m 
eftergift eftergift -en -er ustępstwo n; umorzenie n
eftergiven eftergiven adj uległy; ugodowy
eftermiddag eftermiddag -en -ar popołudnie; på eftermiddagen po południu
efternamn efternamn -et = nazwisko n
eftersläpande eftersläpande adj zaległy
eftersmak eftersmak -en 0 posmak m
eftersträva eftersträva v (-ar -ade -at) dążyć do czegoś
eftertanke eftertanke -n 0 namysł m; rozwaga f
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.