Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

dansa dansa v (-ar -ade -at) tańczyć
dansk dansk adj duński
dansör dansör -en -er tancerz m
dansös dansös -en -er tancerka f
där där adv tam; så där tak sobie; här och där tu i tam
dåre dår/e -en -ar wariat m; szaleniec m
däremot däremot adv natomiast
därför därför adv dlatego; därför att conj dlatego, że
därifrån därifrån adv stamtąd
darra darra v (-ar -ade -at) drżeć; trząść się
data data pl dane pl; dane liczbowe pl
databas databas -en -er baza danych f
datera datera v (-ar -ade -at) datować; datera sig datować się; pochodzić
dator dator -n -er komputer m
datum datum -[et] = data f
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.