Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

av av prep od, z; na; przez; en ring av guld pierscionek ze złota; en diktsamling av Szymborska zbiór wierszy Szymborskiej; nio av tio dziewięć z dziesięciu; av adv; av och an w tę i z powrotem; av och till czasami
avancerad avancerad adj zaawansowany
avbetalning avbetalning -en -ar spłata ratami f
avbryta avbryta v (-er -bröt -brutit) przerwać; (o związkach, przyjaźniach) zrywać
avdelning avdelning -en -ar wydział m; sekcja f; (w sklepie, szpitalu) dział m
även även adv także; även om chociaż; nawet jeśli
äventyr äventyr -et = podróż f; śmiałe przedsięwzięcie n
avfall avfall -et = odpadki pl, śmieci pl
avföring avföring -en -ar stolec m, odchody pl
avgå avgå v (-r -gick -gått) ^(o pociągu, statku) odjeżdżać, odpływać; ustępować; wycofywać się
avgång avgång -en -ar odjazd m; odlot m; odejście n, dymisja f
avgift avgift -en -er opłata f; składka f
avgiftsbelagd avgiftsbelagd adj odpłatny
avgöra avgöra v (-gör -gjorde -gjort) rozstrzygać; orzekać; decydować
avhämtning avhämtning -en -ar odbiór
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.