Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

år år -et = rok m; året runt przez okrągły rok; året ut do końca roku; fylla år obchodzić urodziny
ära ära -n 0 chwała f; cześć f; ära v (-ar -ade -at) czcić; szanować
arabisk arabisk adj arabski
arbeta arbeta v (-ar -ade -at) pracować; działać; arbeta över pracować w nadgodzinach; arbeta hård ciężko pracować
arbetare arbetare -[e]n = pracownik m; robotnik m
arbets arbets adj roboczy; arbetsdag dzień pracy m; arbetskamrat kolega z pracy m
arbetsam arbetsam adj pracowity
arbetsgivare arbetsgivare -[e]n = pracodawca m
arbetslag arbetslag -et = brygada f
arbetslös arbetslös adj bezrobotny
arbetslöshet arbetslöshet -en 0 bezrobocie n
arbetsrum arbetsrum -met = gabinet m, pokój do pracy m
arena aren/a -an -or arena f
ärende ärende -t -n sprawa (do załatwienia) f; polecenie n
ärftlig ärftlig adj dziedziczny
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.