Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

antenn antenn -en -er ^(zool.) antenka f, czułek m; (tech.) antena f
antibiotikum antibiotik/um -em[et] -a antybiotyk m
antik antik adj antyczny; starożytny
antiken antiken starożytność f
antikonceptionell antikonceptionell adj antykoncepcyjny
antikvariat antikvariat -et = antykwariat m
antilop antilop -en -er antylopa f
antingen antingen conj albo; antingen…eller albo…albo
äntligen äntligen adv nareszcie; wreszcie
antologi antologi -[e]n -er antologia f
antyda antyda v (-er -dde -tt) sugerować; dawać do zrozumienia; świadczyć o czymś, wskazywać
antydan antydan - 0 wzmianka f, napomknięcie n
använda använda v (-er -de -t) używać; korzystać; stosować; använda av ngt posługiwać się czymś
användbar användbar adj przydatny; nadający się do użytku
användning användning -en -ar użycie n; zastosowanie n; finna användning znaleźć zastosowanie; ha användning för ngt mieć z czegoś pożytek
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.