Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

andnöd andnöd -en 0 duszność f; zadyszka
ändra ändra v (-ar -ade -at) zmieniać; ändra sig zmieniać się; rozmyślać się
ändring ändring -en -ar zmiana f; przeróbka f
anekdot anekdot -en -er anegdota f
anemi anemi -[e]n 0 anemia f, niedokrwistość f
anfall anfall -et = atak m, natarcie n; napad m; (med.) atak choroby m; få ett anfall dostać ataku
anfalla anfalla v (-er -föll -fallit) napadać, atakować
anförande anförande -t -n przemówienie n; dowództwo n
äng äng -en -ar łąka f
angå angå v (-r -gick -gått) dotyczyć; Det angår mig inte. To mnie nie dotyczy.
ånga ång/a -n 0 para f; opary pl; ånga v (-ar -ade -at) parować
angående angående prep dotyczący 
ängel äng/el -eln -lar anioł m; Vill du vara en ängel och...? Czy będziesz tak dobry i...?
angelägen angelägen adj pilny; ważny; zainteresowany
ånger ånger -n 0 żal m; skrucha f
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.