Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

än än adv jeszcze; jag har inte slutat än jeszcze nie skończyłem; än conj niż
analfabet analfabet -en -er analfabeta
analys analys -en -er analiza f
analysera analysera v (-ar -ade -at) analizować
ananas ananas -en -er ananas m
anarki anarki -[e]n 0 anarchia f
anatomi anatomi -[e]n 0 anatomia
anatomisk anatomisk adj anatomiczny
anbud anbud -et = oferta f; giftermålsanbud -et = propozycja małżeństwa f
anbudsförfarande anbudsförfarande -t -n przetarg m
ända änd/a -an -or koniec m; koniuszek m; tyłek m; ända v (-ar -ade -at) kończyć; kończyć się; ända adv aż do
ändå ändå adv mimo wszystko
andas andas  v (-as -ades -ats) oddychać; chuchać; andas in wdychać; andas ut wydychać
andlig andlig adj duchowy; umysłowy; andligt liv życie duchowe n; kościelny; det andliga ståndet stan duchowny
andning andning -en 0 oddychanie n; konstgjord andning sztuczne oddychanie n
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.