Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

åker åk/er -ern -rar pole f; rola f
åklagare åklagare -[e]n = oskarżyciel m; prokurator m
akne akne -n 0 trądzik m
åkomma åkomm/a -an -or dolegliwość f
akrobatik akrobatik -en 0 akrobatyka f
akt akt -en -er akt m; czyn m; ceremonia f; (w teatrze) akt m; i akt och mening att w celu; Giv akt! Baczność!
äkta äkta adj prawdziwy; ślubny; äkta par para małżeńska f; äkta v (-ar -ade -at) poślubić
äktenskap äktenskap -et = małżeństwo n; ingå äktenskap med ngn zawrzeć związek małżeński
äktenskaplig äktenskaplig adj małżeński
aktieägare aktieägare -[e]n = akcjonariusz m, udziałowiec m
aktion aktion -en -er akcja f; działanie n; gå till aktion rozpocząć działanie
aktiv aktiv adj aktywny; czynny
aktiva aktiva pl aktywa pl; aktiva och passiva aktywa i pasywa pl
aktualitet aktualitet -en -er aktualność f
aktuell aktuell adj aktualny
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.