Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

avsägelse avsägelse -n -r rezygnacja f; zrzeczenie się n
avsändare avsändare -[e]n = nadawca n
avsättning avsättning -en -ar zwolnienie z urzędu n; detronizacja f; zbyt m 
avsikt avsikt -en -er zamiar m; intencja f; cel m; med avsikt celowo
avsiktlig avsiktlig adj celowy; umyślny; z premedytacją
avsiktligt avsiktligt adv celowo
avskaffa avskaffa v (-ar -ade -at) znieść; kasować
avsked avsked -et = dymisja f; zwolnienie n; rozstanie n; få avsked på grått papper zostać wylanym z pracy
avskräcka avskräcka v (-er -te -t) odstraszyć 
avskrift avskrift -en -er odpis m; kopia f
avsky avsky -n 0 wstręt m; odraza f; avsky v (-r -dde -tt) nie cierpieć
avskyvärd avskyvärd adj wstrętny, obrzydliwy
avslag avslag -et = odmowa f
avslöja avslöja v (-ar -ade -at) ujawniać; demaskować
avsluta avsluta v (-ar -ade -at) dokończyć
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.