Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

zaleta zaleta f god egenskap -en -er, fördel -en -ar
zalewa zalewa f lag –en 0
zależeć zależeć v ^(od czegoś) bero på/av ngt (–r –dde –tt) ; to zależy det beror på; zależy mi na tym jag är mån om det; nie zależy mi na tym jag bryr mig inte om det
zaliczenie zaliczenie n ^(wpis w indeksie) godkännande -t -n; (testu) tent/a -an -or; (pocztowe) postförskott -et =
zaliczka zaliczka f förskott -et =
zaliczyć zaliczyć v ^(włączyć do kategorii) räkna (-ar -ade -at); (uznać) erkänna (-er -de -t); (uniw.) godkänna (-er -de -t)
zaludnienie zaludnienie n befolkning -en -ar
żaluzja żaluzja f persienn -en -er
zamach zamach m attentat -et =, kupp -en -er; zamach stanu m statskupp -en -er; (machnięcie) sväng -en -ar
zamachowiec zamachowiec m attentats/man -mannen -män
zamarznąć zamarznąć v frysa till (-er frös frusit); (na śmierć) frysa ihjäl (-er frös frusit)
zamawiać zamawiać v beställa (-er -de -t)
zamek zamek m ^(budowla) slott –et =; (urządzenie do zamykania) lås -et =; zamek błyskawiczny m blixtlås -et =; (w broni) slutstycke -t -n
zamężna zamężna adj gift
zamiana zamiana f byte -t -n, utbyte -t -n; w zamian i stället för ngt, som ersättning för ngt
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.