Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

zabronione zabronione adj förbjudet; palenie zabronione rökning förbjudet
zabudowa zabudowa f bebyggelse -n -r; zwarta zabudowa f tättbebyggelse -n -r
zaburzenia zaburzenia pl störning -en -ar; zaburzenia żołądka pl magbesvär pl
zabytek zabytek m minnesmärke -t -n; zabytki kultury pl kulturminnesmärken pl
zabytkowy zabytkowy adj kulturhistorisk
zabłądzić zabłądzić v gå vilse (-r gick gått)
zachęcać zachęcać v uppmuntra (-ar -ade -at)
zachęta zachęta f uppmuntran - 0
zachmurzenie zachmurzenie n molnighet -en 0
zachód zachód m ^zachód słońca solnedgång -en -ar; (strona świata) väst -en 0, väster -n 0; (fatyga) möd/a -an -or; szkoda zachodu det är inte mödan värt
zachować zachować v ^(utrzymać) behålla (-er -höll -hållit), bevara (-ar -ade -at); zachować pozory bevara skenet (-ar -ade -at); (przestrzegać) iaktta (-r -tog -tagit); zachować ostrożność iaktta försiktighet (-r -tog -tagit); zachować się (przechować się) bevaras (-as -ades -ats); (postąpić) bete sig (-r -dde -tt), uppföra sig (-för -de -t)
zachowanie zachowanie n ^(postępowanie) beteende -t 0, uppförande -t 0; (utrzymanie, np. pokoju) bevarande -t 0; (ostrożności) iakttagande -t 0
zachrypły zachrypły adj hes, skrovlig
zachwycać zachwycać v hänföra (-för -de -t), tjusa (-ar -ade -at); zachwycać się bli hänförd (-r blev blivit)
zaćmienie zaćmienie n förmörkelse -n -r
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.