Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

weranda weranda f verand/a -an -or
werbować werbować v rekrytera (-ar -ade -at), värva (-ar -ade -at)
wersalka wersalka f bäddsoff/a -an -or
wersja wersja f version -en -er
wesele wesele n bröllop –et =
wesoły wesoły adj glad, munter, rolig; wesołe miasteczko n nöjesfält -et =; Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! God jul!; Wesołych Świąt Wielkanocnych! Glad påsk! 
westchnąć westchnąć v sucka (-ar -ade -at)
wesz wesz f lus -en löss
weteran weteran m veteran -en -er; (woj.) krigsveteran -en -er
weterynarz weterynarz m veterinär -en -er
weto weto n veto -t -n; prawo weta n vetorätt -en -er
wewnątrz wewnątrz adv inuti, [där]inne; jestem wewnątrz (np. w domu) jag är inne; prep inne i, inom; wewnątrz pudełka inne i asken
wewnętrzny wewnętrzny adj inre; (med.) invärtes; choroby wewnętrzne pl invärtes sjukdomar pl; (polit.) inrikes-; ministerstwo spraw wewnętrznych n inrikesministeriet, (w Szwecji) inrikesdepratementet
węzeł węzeł m knut -en -ar; węzeł chłonny m lymfkört/el -eln -lar; węzeł małżeński m äktenskapsband -et =; (jednostka prędkości) knop -en -ar
wezwać wezwać v kalla in (-ar -ade -at), kalla på (-ar -ade -at); (telefonicznie) ringa efter (-er -de -t); (zaapelować) uppmana (-ar -ade -at) 
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.