Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

wazelina wazelina f vaselin -et 0; (lizusostwo, pot.) smilighet -en =, kryperi -[e]t -er 
ważniak ważniak m ^(zarozumialec) viktigpett/er -ern -rar, stropp -en -ar 
ważność ważność f ^(prawomocność) giltighet -en 0; tracić ważność gå ur (-r gick gått), upphöra att gälla (-hör -de -t); (doniosłość) vikt -en -er
ważny ważny adj ^(doniosły) vitkig; ważna sprawa f viktig sak -en -er; (prawomocny) gällande, giltig; ważny bilet m giltig biljett -en -er;  (zarozumiały) mallig, stroppig
wazon wazon m ^[blom]vas -en -er
ważyć ważyć v väga (-er -de -t); (rozważać) överväga (-er -de -t); ważyć się väga sig (-er -de -t); (o losach) avgöras (avgörs -gjordes -gjorts); (odważyć się) våga (-ar -ade -at)
wałek wałek m ^(do ciasta) brödkav/el -eln -lar; (wałek wokół talii) fettvalk -en -ar; (tech.) vals -en -ar
wbić wbić v ^(gwóźdź) slå in (-r slog slagit); (nadziać) spetsa (-ar -ade -at); wbić coś do głowy slå i ngn ngt (-r slog slagit)
wbrew wbrew prep trots; wbrew oczekiwaniom mot all förväntan
wcale wcale adv helt och hållet; wcale nie inte alls
wchodzić wchodzić v gå in (-r gick gått), komma in (-er kom kommit); (rozpoczynać) inleda (-er -dde -tt); (mieścić się) rymmas (ryms -des -ts); (wchodzić w skład, np. organizacji) ingå (-r -gick -gått) 
wciąż wciąż adv alltjämnt, fortfarande
wcielenie wcielenie n ^(ucieleśnienie) förkroppsligande -t -n; (przyłączenie) införlivande -t -n 
wczasy wczasy pl semest/er -ern -rar
wcześnie wcześnie adv tidigt; za wcześnie för tidigt
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.