Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

wzgórze wzgórze n höjd -en -er, kull/e -en -ar, back/e -en -ar
wzmacniać wzmacniać v förstärka (-er -te -t), stärka (-er -te -t)
wzmacniacz wzmacniacz m förstärkare -[e]n =
wzmianka wzmianka f omnämnande -t -n; (w prasie) tidningsnotis -en -er
wznieść wznieść v ^(podnieść) höja (-er -de -t), lyfta (-er -te -t); (zbudować) resa (-er -te -t), bygga (-er -de -t); wznieść się resa sig (-er -te -t); (wzbić się) skjuta upp (-er sköt skjutit); (o terenie) stiga (-er steg stigit)
wzór wzór m ^(deseń) mönst/er -ret -er; (prototyp) modell -en -er; (ideał) förebild -en -er; (przykład) föredöme -t -n; (chem., mat.) form/el -eln -ler
wzorowy wzorowy adj exemplarisk, mönstergill
wzorzysty wzorzysty adj mönstrad
wzrok wzrok m syn -en -er; (spojrzenie) blick -en -ar; odwrócić wzrok vända bort blicken (-er -de -t)
wzrost wzrost m ^(wysokość) längd -en -er; (rośnięcie) [till]växt -en 0; (powiększenie się) ökning -en -ar; wzrost cen m prishöjning -en -ar
wzruszać wzruszać v ^(rozczulać) gripa (-er grep gripit), röra (rör -de -t); (ramionami) rycka (-er -te -t); (ziemię) luckra upp (-ar -ade -at); wzruszać się bli rörd (-r blev blivit)
wzruszenie wzruszenie n ^[sinnes]rörelse -n -r; wzruszenie ramion n axelryckning -en -ar
wzruszony wzruszony adj rörd; (przejęty) tagen, gripen
wzwyż wzwyż adv uppåt; skok wzwyż m höjdhopp -et =
włączyć włączyć v sätta på (-er satte satt); (światło) tända (-er -de -t); (przyłączać) inkludera (-ar -ade -at), uppta (-r -tog -tagit); włączać się blanda sig i (-ar -ade -at), ansluta sig (-er -ade (-slöt) -at) 
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.