Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

warsztat warsztat m ^(naprawczy) verkstad –en verkstäder; warsztat samochodowy m bilverkstad –en verkstäder; (spotkanie) workshop -en -ar; warsztaty teatralne pl teaterworkshop -en -ar
wart wart adj värd
warta warta f vakt -en -ar; warta honorowa f hedersvakt -en -ar; zmiana warty f vaktavlösning -en -ar; 
wartość wartość f värde -t -n; wartość odżywcza f näringsvärde -t -n; wartość średnia f medelvärde -t -n
wartościowy wartościowy adj värdefull; papiery wartościowe pl värdepapper pl
warunek warunek m villkor -et =, förutsättning -en -ar; warunki atmosferyczne pl väderleksförhållanden pl; warunki mieszkaniowe pl bostadsförhållanden pl
warzywo warzywo n grönsak -en -er      
wąski wąski adj smal; (ciasny) trång
wąsy wąsy pl ^(u człowieka) mustasch -en -er; (u zwierząt) morrhår -et =, mustasch -en -er; (u ryb) skägg -et = 
wata wata f vadd -en -ar, bomull -en 0; wata cukrowa f sockervadd -en -ar
wątpić wątpić v tvivla (-ar -ade -at)
wątpliwość wątpliwość f tviv/el -let =; ponad wszelką wątpliwość utom allt tvivel; nie ulega wątpliwości det råder inget tvivel
wątpliwy wątpliwy adj ^(niepewny) tvivelaktig, oviss; (podejrzany) suspekt, tveksam
wątroba wątroba f lev/er -ern -rar
wąż wąż m ^(zool.) orm -en -ar; (przewód) [gummi]slang -en -ar
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.