Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

umożliwiać umożliwiać v möljiggöra (-gör -gjorde -gjort)
umyć umyć v tvätta (-ar -ade -at); (naczynia) diska (-ar -ade -at); (zęby) borsta tänderna (-ar -ade -at); umyć się tvätta sig (-ar -ade -at)
umyślny umyślny adj avsiktlig
umysł umysł m sinne -t -n; (rozum) förstånd -et =
umysłowo umysłowo adv ^umysłowo chory mentalsjuk; szpital dla umyslowo chorych m mentalsjukhus -et =
umysłowy umysłowy adj intellektuell; (o upośledzeniu) mental; praca umysłowa f intellektuellt arbete -t -n
umywalka umywalka f tvättställ -et =
unia unia f union -en -er; Unia Europejska f Europeiska unionen
unieść unieść v ^(podnieść) lyfta (-ar -ade -at); (podołać) orka (-r -ade -at); unieść się resa sig (-er -te -t); (na wodzie) flyta (-er flöt flutit); (gniewem) gripas av vrede (grips greps gripits)  
uniesienie uniesienie n extas -en 0, hänförelse -n -r; w uniesieniu i affekt
unieważnić unieważnić v ogiltigförklara (-ar -ade -at); (testament) upphäva (-er -de -t); (umowę) riva upp (-er rev rivit) 
unieważnienie unieważnienie n ogiltigförklarande -t -n; (zniesienie) upphävande -t -n; (anulowanie) annulering -en -ar
uniewinnić uniewinnić v frikänna (-er -de -t)
uniewinnienie uniewinnienie n frikännande -t -n
unikać unikać v undkomma (-er -kom -kommit), slippa (-er slapp sluppit); (stronić) undvika (-er -vek -vikit); (niebezpieczeństwa) undfly (-r -dde -tt)
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.