Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

ukąsić ukazać v ^(pokazać) visa (-ar -ade -at); (przedstawić) presentera (-ar -ade -at), föreställa (-er -de -t); ukazać się (pokazać się) visa sig (-ar -ade -at); (o publikacji) komma ut (-er kom kommit); ukazać się drukiem komma ut i tryck (-er kom kommit)
ukąszenie ukąszenie n bett -et =; (użądlenie) stick -et =, sting -et =
ukochany ukochany adj älskad; ukochany m älskling -en -ar
ukończenie ukończenie n avslutning -en -ar
ukośny ukośny adj sned, skev
ukradkiem ukradkiem adv i smyg
ukraiński ukraiński adj ukrainsk
ukryć ukryć v gömma (-er -de -t); (zataić) dölja (-er dolde dolt); ukryć się gömma sig (-er -de -t)
ukryty ukryty adj gömd; (o uczuciach) dold; ukryty zamiar m baktank/e -en -ar
układ układ m ^(ułożenie) uppställning -en -ar; układ graficzny m layout -en -er; (struktura) struktur -en -er; (umowa) avtal -et =; układ handlowy m handelsavtal -et =;  (system) system -et =; układ nerwowy m nervsystem -et =; układy pl (przen.) underhandlingar pl
układać układać v ^(kłaść) lägga (-er lade lagt); (porządkować) ordna (-ar -ade -at); układać włosy lägga håret (-er lade lagt); układać bukiet arrangera en bukett (-ar -ade -at); układać wiersz skriva en dikt (-er skrev skrivit); układać się (mieć przebieg) arta sig (-ar -ade -at); dobrze się nam układa det artar sig väl; (przybierać kształt) lägga sig i (-er lade lagt)
układanka układanka f puss/el -let =, läggspel -et = 
ukłon ukłon m bugning -en -ar
ul ul m bikup/a -an -or
ulec ulec v ^(ustąpić) ge efter (-r gav givit); (doznać działania) undergå (-r gick gått); (wypadkowi) råka ut för ngt (-ar -ade -at) för ngt; to nie ulega wątpliości det råder inget tvivel
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.