Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

uczcić uczcić v ^(oddać cześć) hedra (-ar -ade -at); (świętować) fira (-ar -ade -at)
uczciwość uczciwość f hederlighet -en 0, ärlighet -en 0; (prawość) redlighet -en 0
uczciwy uczciwy adj ärlig, hederlig; (prawy) redlig; (porządny) gedigen, rejäl
uczelnia uczelnia f högskol/a -an -or, universitet -et =
uczeń uczeń m skolpojk/e -en -ar, elev –en –er
uczenie uczenie n undervisning -en -ar; uczenie się studier pl
uczennica uczennica f skolflick/a -an -or, elev -en -er
uczesanie uczesanie n frisyr -en -er
uczestnictwo uczestnictwo n deltagande -t 0, medverkan - 0
uczestniczyć uczestniczyć v delta (-r -tog -tagit), medverka (-ar -ade -at)
uczestnik uczestnik m deltagare -[e]n =
uczęszczać uczęszczać v gå på (-r gick gått)
uczony uczony adj lärd; uczony m lärd person -en -er; (naukowiec) vetenskaps/man -mannen -män; (badacz) forskare -[e]n =
uczta uczta f ^(biesiada) kalas -et =, festmåltid -en -er; (przen.) nöje -t -n, njutning -en -ar; uczta duchowa f andlig njutning -en -ar
uczucie uczucie n känsl/a -an -or
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.