Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

telefoniczny telefoniczny adj telefon-; książka telefoniczna f telefonkatalog -en -er; rozmowa telefoniczna f telefonsamtal -et =
telefonistka telefonistka f telefonist –en –er
telefonować telefonować v ringa (-er -de -t)
telegraf telegraf m telegraf -en -er
telegram telegram m telegram -met =
telekomunikacja telekomunikacja f telekommunikation -en 0
teleks teleks m telex -en 0
telepatia telepatia f telepati -[e]n 0
teleskop teleskop m teleskop -et =
teleturniej teleturniej m frågesporttävling -en -ar
telewidz telewidz m TV-tittare -[e]n =
telewizja telewizja f TV TV-n 0, television -en 0; telewizja kablowa f kabel-TV –n
telewizor telewizor m TV-apparat -en -er
temat temat m ^(zagadnienie) ämne -t -n, tema -t -n; (motyw) motiv -et =; (gram.) stam -men -mar; temat wyrazu m orstam -men -mar
tematyka tematyka f ämnesområde -t -n
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.