Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

tłum tłum m folkmass/a -an -or, folksamling -en -ar, folkvimm/el -let 0
tłumacz tłumacz m ^(pisemny) översättare -[e]n =; (ustny) tolk -en -ar; tłumacz przysięgły m translator -n -er, auktoriserad översättare -[e]n =; tłumacz sądowy m rättstolk -en -ar 
tłumaczenie tłumaczenie n ^(przekład) översättning -en -ar; (ustne) tolkning -en -ar; (wyjaśnienie) förklaring -en -ar; (wymówka) ursäkt -en -er, bortförklaring -en -ar
tłumaczyć tłumaczyć v ^(przekładać) översätta (-er -satte -satt); (ustnie) tolka (-ar -ade -at); (wyjaśniać) förklara (-ar -ade -at); (usprawiedliwiać) ursäkta (-ar -ade -at)
tłumić tłumić v ^(ogień, powstanie) kväva (-er -de -t); (dźwięk) dämpa (-ar -ade -at)
tłumik tłumik m ^(tech.) [ljud]dämpare -[e]n =; (samochodowy) bildämpare -[e]n =; (muz.) sordin -en -er 
tłusty tłusty adj fet; (gruby) tjock
tłuszcz tłuszcz m fett -et -er; tłuszcz jadalny m matfett -et -er; tłuszcz roślinny m vegetabliskt fett -et -er; tłuszcz zwierzęcy m djurfett -et -er, animaliskt fett -et -er
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.