Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

takt takt m takt -en -er; (delikatność) finkänslighet -en 0; brak taktu taktlöshet -en 0; (muz.) takt -en -er
taktowność taktowność f taktfullhet -en 0, finkänslighet -en 0
taktyka taktyka f taktik -en 0
także także adv också, även; także nie inte heller
talent talent m ^(zdolności) talang -en -er, begåvning -en -ar; (osoba) förmåg/a -an -or
talerz talerz m tallrik –en –ar; talerz głeboki/płytki m djup/flat tallrik -en -ar; latający talerz m flygande tefat -et =
talizman talia f midj/a -an -or, liv -et =; talia kart f kortlek -en -ar
talon talon m kupong -en -er
tam tam adv där; (kierunek) dit; tam i z powrotem fram och tillbaka
tama tama f fördämning -en -ar
tamować tamować v hämma (-ar -ade -at); (przen.) hindra (-ar -ade -at), hejda (-ar -ade -at); tamować ruch uliczny hindra trafiken; (krew) stoppa 
tampon tampon m ^(menstruacyjny) tampong -en -er; (kompres) omslag -et =
tamtędy tamtędy adv den där vägen
tamten tamten pron den där
tancerka tancerka f dansös -en -er, dansersk/a -an -or
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.