Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

słoweński słoweński adj slovensk
słowiański słowiański adj slavisk
słowik słowik m näktergal -en -ar
słownictwo słownictwo n ordförråd -et =, vokabulär -en -er
słownie słownie adv med bokstäver
słownik słownik m ord/bok –boken -böcker, lexikon -et =; słownik kieszonkowy m fickord/bok –boken -böcker
słowny słowny adj ^(dotrzymujący słowa) ordhållig
słowo słowo n ord –et =; słowo honoru n hedersord -et =; wolność słowa f yttrandefrihet -en -er 
słowotwórstwo słowotwórstwo n ordbildning -en -ar
słuch słuch m hörsel -n 0; (muz.) gehör -et =; słuch absolutny m absolut gehör; słuchy pl (pogłoska) rykte -t -n  
słuchać słuchać v lyssna (-ar -ade -at); (być posłusznym) lyda (-er -dde -tt)
słuchacz słuchacz m åhörare -[e]n =, lyssnare -[e]n =; słuchacz radiowy m [radio]lyssnare -[e]n =; słuchacze pl (np. koncertu, wykładu) auditori/um -et -er 
słuchawka słuchawka f lur –en –ar; (telefoniczna) [telefon]lur -en -ar; słuchawki pl hörlurar pl
słup słup m stolp/e -en -ar, pelare -[e]n =
słuszny słuszny adj riktig, rätt; słusznego wzrostu reslig
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.