Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

rekrutacja rekrutacja f ^(woj.) värvning -en -ar, inskrivning -en -ar; (kandydatów np. do pracy) rekrytering -en -ar; (na studia) intagning -en -ar 
rektor rektor m universitetsrektor -n -er
rekwizyt rekwizyt m rekvisita -n 0 
relacja relacja f ^(sprawozdanie) redogörelse -n -r; relacja sportowa f sportreferat -et =; (stosunek do kogoś, czegoś) relation -en -er, förhållande -t -n
relaks relaks m avkoppling -en -ar
religia religia f religion -en -er; (przedmiot w szkole) religionskunskap -en 0
religijny religijny adj religiös
remanent remanent m inventering -en -ar, lagerförteckning -en -ar
remis remis m oavgjort spel, oavgjord match; (w szachach) remi inv
remont remont m reparation -en -er; (drogi, domu) upprustning -en -ar; remont kapitalny m genomgripande reparation -en -er
remontować remontować v renovera (-ar -ade -at); (dom, drogę) rusta upp (-ar -ade -at)
rencista rencista m sjukpensionär -en -er
renesans renesans m ^(epoka) renässansen; (odrodzenie się) renässans -en 0, pånyttfödelse -n -r
renifer renifer m ren –en –ar
renowacja renowacja f renovering -en -ar, restaurering -en -ar
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.