Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

rewolwer rewolwer m revolv/er -ern -rar
rezerwa rezerwa f ^(zapas) reserv -en -er; (powściągliwość) reservation -en 0; drużyna rezerwowa f reservlag -et = 
rezerwacja rezerwacja f reservation -en -er, bokning -en -ar; dokonać rezerwacji boka (-ar -ade -at), reservera (-ar -ade -at)
rezerwat rezerwat m reservat -et =; rezerwat przyrody m naturreservat -et =
rezerwować rezerwować v reservera (-ar -ade -at), boka (-ar -ade -at)
rezultat rezultat m resultat -et =; w rezultacie till slut, slutligen; w rezultacie czegoś till följd av ngt 
rezydencja rezydencja f residens -et =
rezygnacja rezygnacja f ^(zrzeczenie się) avsägelse -n -r; (pogodzenie się) resignation -en -er; z rezygnacją med resignation
rezygnować rezygnować v avstå (-r -stod -stått); (zrzekać się) avsäga sig (-er -sade -sagt)
reżyser reżyser m regissör -en -er
reżyseria reżyseria f regi -[e]n 0
reżyserować reżyserować v regissera (-ar -ade -at)
robactwo robactwo n ohyra -n 0
robaczywy robaczywy adj maskstungen, maskäten
robak robak m mask -en -ar; (na wędce) fiskmask -en -ar
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.