Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

rabat rabat m rabatt -en -er
rabować rabować v råna (-ar -ade -at), plundra (-ar -ade -at)
rabunek rabunek m rån -et =, plundring -en -ar
rachunek rachunek m ^(w restauracji) not/a –an –or; (należność, obliczenie) räkning -en -ar; (konto) konto -t -n
racja racja f ^(słuszność) rätt -en 0; (powód) orsak -en -er, skäl -et =; (porcja) ranson -en -er
racjonalny racjonalny adj rationell
rączka rączka f ^(uchwyt) handtag -et =; (narzędzia) skaft -et =
rada rada f ^(porada) råd -et =; (zaradzenie) botemed/el -let -el, bot -en 0; (zespół) råd -et = 
radar radar m radar -n 0
radca radca m rådgivare -[e]n =; radca prawny m juridisk rådgivare -[e]n =
radio radio n radio -n 0; (odbiornik) radioapparat –en -er, radio -n radioapparater, radiomottagare -[e]n =
radiostacja radiostacja f radiostation -en -er
radiosłuchacz radiosłuchacz m radiolyssnare -[e]n =
radiowy radiowy adj radio-
radny radny m kommunalfullmäktig -en -e
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.