Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

perkusja perkusja f slagverk -et =
peron peron m perrong –en –er, platform -en -er 
personel personel m personal -en -er
perspektywa perspektywa f perspektiv -et =; (perspektywy, przen.) utsikter pl
pertraktacje pertraktacje n förhandling -en -ar
peruka peruka f peruk -en -er
peryferie peryferie pl periferi -[e]n -er; na peryferiach miasta i utkanten av staden, i ytterstaden
perła perła f pärl/a -an -or
pestka pestka f ^(bot.) kärn/a -an -or; (drobiazg, pot.) småpotatis -en -ar, baggis -en -ar
pesymistyczny pesymistyczny adj pessimistisk
petent petent m sökande -n =
pętla pętla f ^(pierścień) snar/a -an -or; (węzeł) knut -en -ar; pętla tramwajowa f spårvagnsvändsling/a -an -or
pewnie pewnie adv ^(z pewnością) säkert; (chyba) väl; (prawdopodobnie) sannolikt; czuć się pewnie känna sig säker; na pewno säkert
pewność pewność f säkerhet -en 0; (zdecydowanie) bestämdhet -en 0; pewność siebie självförtroende -t 0; z pewnością nog 
pewny pewny adj säker; (godny zaufania) pålitlig; (jakiś) viss; pewny siebie självsäker 
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.