Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

obraz obraz m tavl/a -an -or, bild -en -er, målning -en -ar; (przen.) bild -en -er; pełny obraz m helhetsbild -en -er
obraza obraza f förolämpning -en -ar; obraza majestatu m majestätsbrott -et =
obrazić obrazić v förolämpa (-ar -ade -at), kränka (-er -te -t)
obrażony obrażony adj förolämpad, sårad
obrona obrona f försvar -et 0; obrona konieczna f nödvärn -et =; obrona prawna f rättskydd -et 0
obrońca obrońca m försvarare -[e]n =; (praw.) försvrasadvokat -en -er; (sport.) försvarsspelare -[e]n =
obrót obrót m ^(ruch dookoła) varv -et =, rotation -en -er; (tok sprawy) vändning -en -ar; (ekon.) omsättning -en -ar 
obroża obroża f ^[hund]halsband -et =
obrus obrus m bordduk –en –ar
obrzęd obrzęd m ceremoni -[e]n -er, ritual -en -er
obrzydliwy obrzydliwy adj vämjelig, äcklig, motbjudande
obrzydzenie obrzydzenie n vämjelse -n 0, äck/el -let 0; (wstręt) avsky -n 0 
obsada obsada f ^(film, teatr) besättning -en -ar; (załoga) arbetsstyrk/a -an -or, personal -en -er; (tech.) beslag -et =
obserwacja obserwacja f observation -en -er; (spostrzeżenie) iakttagelse -n -r
obserwować obserwować v observera (-ar -ade -at), iaktta (-r -tog -tagit)
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.