Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

obniżać obniżać v ^(głos, lot, pensję) sänka (-er -te -t); (zmniejszać) minska (-ar -ade -at), reducera (-ar -ade -at); obniżać się sjunka (-er sjönk sjunkit); (o cenie) gå ner (-r gick gått)
obniżka obniżka f sänkning -en -ar; obniżka cen f prissänkning -en -ar, realisation -n -er, (pot.) rea
obniżony obniżony adj nedsatt, sänkt
obojczyk obojczyk m nyckelben -et =
obojętność obojętność f likgiltighet -en 0
obojętny obojętny adj likgiltig, indifferent; (chem.) neutral
obok obok adv bredvid, vid; (oprócz) vid sidan om, förutom
obowiązek obowiązek m plikt -en -er; (powinność)  åliggande -t -n, skyldighet -en -er; obowiązek szkolny m skolplikt -en -er
obowiązkowy obowiązkowy adj ^(obowiązujący) obligatorisk; (mający poczucie obowiązku) plikttrogen
obowiązujący obowiązujący adj gällande
obowiązywać obowiązywać v gälla (-er -de -t); (praw.) ha laga kraft (-r hade haft)
obóz obóz m läg/er -ret =; obóz koncentracyjny m koncentrationsläg/er -ret -er; obóz dla uchodźców m flyktingförläggning -en -ar
obrączka obrączka f ring –en –ar; obrączka ślubna f vigselring -en -er
obradować obradować v överlägga (-er -lade -lagt), debattera (-ar -ade -at)
obrady obrady pl överläggningar pl, rådplägningar pl, debatter pl
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.