Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

nowość nowość f nyhet -en -er
nowotwór nowotwór m tumör-en -er; nowotwór łagodny/złośliwy m godartad/elakartad tumör -en -er
nowy nowy adj ny; od nowa på nytt; zacząć od nowa börja från början
nóż nóż m kniv –en –ar
nożyczki nożyczki pl sax –en –ar
nuda nuda f ^[lång]tråkighet -en 0
nudności nudności pl illamående -t 0, kväljningar pl
nudny nudny adj tråkig
nudysta nudysta m nudist -en -er
nudzić nudzić v ^(zanudzać) tråka ut (-ar -ade -at); (marudzić) tjata (-ar -ade -at); nudzić się ha det [lång]tråkigt (-r hade haft)
numer numer m num/mer –ret =; numer osobowy, "pesel" personnum/mer –ret =; numer telefonu m telefonnum/mer –ret =; Ale numer! Vilken grej!
numeracja numeracja f numrering -en -ar
nurek nurek m dykare -[e]n =
nurkować nurkować v dyka (-er dök[-te] dykt)
nurt nurt m ^(w rzece) ström -men -mar; (przen.) strömning -en -ar, riktning -en -ar
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.