Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

na na prep på; na stole på bordet; na słońcu i solen; na jutro till i morgon; na wtorek till tisdag; na prawo till (åt) höger; umrzeć na dö i ngt
nabój nabój m patron -en -er
nabożeństwo nabożeństwo n gudstjänst -en -er; książeczka do nabożeństwa f bön/bok -boken -böcker
nabrać nabrać v ^(wziąć) ta (-r tog tagit); (oszukać) lura (-ar -ade -at); (np. doświadczenia, przyzwyczajenia) skaffa sig (-ar -ade -at); (np. tchu, sił) hämta (-ar -ade -at); nabrać się låta sig luras (-er lät låtit)
nabyć nabyć v skaffa [sig] (-ar -ade -at); (kupić) köpa (-er -te -t)
nabytek nabytek m förvärv -et =
nachalny nachalny adj framfusig, påflugen
nachylać nachylać v luta (-ar -ade -at), böja (-er -de -t); nachylać się luta sig (-ar -ade -at), böja sig (-er -de -t)
nachylenie nachylenie n lutning -en -ar
naciągać naciągać v ^(napinać) spänna (-er -de -t); (oszukać) lura (-ar -ade -at)
nacisk nacisk m tryck -et =; (przen.) påtryckning -en -ar; położyć na coś nacisk betona ngt (-ar -ade -at), framhålla ngt (-er -höll -hållit) 
naciskać naciskać v ^(przyciskać) trycka (-er -te -t); (wywierać presję) pressa (-ar -ade -at)
nacjonalizm nacjonalizm m nationalism -en 0
naczynie naczynie n kärl -et =; (krwionośne) blodkärl -et =; (wieńcowe) kranskärl -et =; brudne naczynia pl disk -en 0
nad nad prep över, ovanför; nad stołem över bordet; (w pobliżu) vid; nad rzeką vid floden
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.