Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

listopad listopad m november 
litera litera f boks/tav -staven -stäver; litera prawa f lagens bokstav; na literę "a" på bokstaven "a"    
literatura literatura f litteratur –en 0; literatura piękna f skönlitteratur -en 0
literować literować v stava  (-ar -ade -at), bokstavera (-ar -ade -at)
litewski litewski adj litauisk
litość litość f barmhärtighet -en 0, medlidande -t 0
litować się litować się v förbarma sig över ngn (-ar -ade -at)
litr litr m liter –n = 
lizać lizać v slicka (-er -te -t); palce lizać! Mums! Smaskigt!
lizak lizak m slickepinn/e -en -ar; (policyjny) stoppspad/en -en -ar 
lizus lizus m smilfink -en -ar
lód lód m is -en -er; (kul.) glass -en -er
lodowiec lodowiec m glaciär -en -er
lodowisko lodowisko n isban/a -an -or
lodówka lodówka f kyl -en -ar, kylskåp –et = 
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.