Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

latarka latarka f ficklamp/a -an -or
latarnia latarnia f ^(uliczna) gatlykt/a -an -or; (morska) fyr -en -ar
latawiec latawiec m drak/e -en -ar
lato lato n som/mar –maren –rar; latem på sommaren; zeszłego lata i somras
laureat laureat m pristagare -[e]n =; laureat Nagrody Nobla m nobelpristagare -[e]n =
lawa lawa f lav/a -an -or
lawina lawina f lavin -en -er
lecz lecz conj men; nie ona, lecz on inte hon utan han
leczenie leczenie n behandling -en -ar; (opieka) vård -en 0
lecznica lecznica f klinik -en -er; (szpital) sjukhus -et =
leczyć leczyć v bahandla (-ar -ade -at), bota (-ar -ade -at); leczyć się bli behandlad (-r blev blivit), behandlas (behandlas -ades -ats)
ledwie ledwie part, conj knappt, nätt och jämnt
legalny legalny adj laglig, lagenlig
legenda legenda f legend -en -er; (mapy) f teckenförklaring -en -ar; owiany legendą legendomspunnen
legitymacja legitymacja f legitimation -en -er, identitetskort -et =; (członkowska) medlemskort -et =; (studencka) studentlegitimation -en -er
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.