Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

karmić karmić v mata (-ar -ade -at); (piersią) amma (-ar -ade -at)
karnet karnet m kuponghäfte -t -n
karta karta f kort -et =; karta do bankomatu f bankomatkort –et =; karta kredytowa f kreditkort –et =; karta członkowska f medlemskort -et =; karta do gry f [spel]kort -et =; karta dań f matsed/el -eln -lar
kartka kartka f blad -et =; (stronica) sid/a -an -or; kartka pocztowa f postkort -et =; kartka żywnościowa f matkupong -en -er, ransoneringskort -et =
kartofel kartofel m potatis -en -ar
karton karton m kartong –en –er
karykatura karykatura f karikatyr -en -er; (rysunek) karikatyrteckning -en -ar
kasa kasa f kass/a –an –or; kasa biletowa f biljettluck/a -an -or; kasa oszczędnościowa f sparkass/a -an -or; kasa pancerna f kassaskåp -et =
kaseta kaseta f kassett -en -er; (skrzynka) skrin -et =
kasjer kasjer m kassör -[e]n -er; kasjerka f kassörsk/a -an -or
kask kask m hjälm -en -ar
kasować kasować v upphäva  (-er -de -t), annullera (-ar -ade -at); (bilet) klippa (-er -te -t) 
kasza kasza f gryn -et =; (potrawa) gröt -en -ar; kasza manna f mannagryn -et =; kasza gryczana f bovetegryn -et =
kaszel kaszel m host/a -an 0; kaszel palacza m rökhost/a -an 0
kaszleć kaszleć v hosta (-ar -ade -at)
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.