Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

kwas kwas m syr/a -an -or; (siarkowy) svavelsyr/a -an -or; (solny) saltsyr/a -an -or; (smak) surhet -en -er; (zaczyn) surdeg -en -ar
kwaśny kwaśny adj sur; kwaśne mleko n surmjölk -en 0; kwaśna mina f sur min -en -er
kwestia kwestia f fråg/a -an -or; (teatr.) replik -en -er
kwestionariusz kwestionariusz m frågeformulär -en -er
kwiaciarnia kwiaciarnia f blomsteraffär -en -er
kwiat kwiat m blomm/a -en -or  
kwiecień kwiecień m april
kwietnik kwietnik m blomsterrabatt -en -er, blomstersäng -en -ar 
kwitnąć kwitnąć v blomma (-ar -ade -at)
kwota kwota f belopp –et =, summ/a -an -or; w kwocie till ett belopp av 
kłamać kłamać v ljuga (-er ljög ljugit)
kłamca kłamca m lögnare -[e]n =
kłamstwo kłamstwo n lögn -en -er, osanning -en -ar
kłaniać się kłaniać się v buga sig (-ar -ade -at); (pozdrawiać) hälsa (-ar -ade -at)
kłaść kłaść v lägga (-er lade lagt); kłaść się lägga sig (-er lade lagt)
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.