Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

irracjonalny irracjonalny adj irrationell
irytować irytować v irritera (-ar -ade -at), reta (-ar -ade -at); irytować się bli irriterad
iść iść v gå (-r gick gått); iść z kimś följa med (-er -de -t); iść do domu gå hem (-r gick gått); jakoś idzie det knallar och går; iść spać gå till sängs (-r gick gått)
iskra iskra f gnist/a -an -or; iskra spawalnicza svetslopp/a -an -or; mieć iskrę bożą vara gudabenådad 
islam islam inv islam inv
islamski islamski adj islamisk
islandzki islandzki adj isländsk
istnieć istnieć v existera (-ar -ade -at), finnas till (finns fanns funnits)
istnienie istnienie n tillvaro -n 0, existens -en -er
istota istota f väsen -det =, varelse -n -r; istota rzeczy f sakens kärna; istota ludzka f mänsklig varelse -n -r; w istocie i sjläva verket, egentligen
istotny istotny adj väsentlig, relevant
conj att
izolatka izolatka f isoleringscell -en -er
izolować izolować v isolera (-ar -ade -at)
izraelski izraelski adj israelisk
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.