Nasz słownik szwedzki to prawdopodobnie największy darmowy słownik szwedzkiego w polskim Internecie. Słownik szwedzko-polski/polsko-szwedzki zawiera ponad 15000 haseł oraz przykłady ich zastosowań w zwrotach i idiomach, terminy specjalistyczne, w tym słownictwo, o jakie język szwedzki wzbogacił się w ostatnich latach. Słownik szwedzki online to łatwe i szybkie wyszukiwanie słów oraz skuteczna nauka szwedzkiego.

instytut instytut m institut -et =; instytut badawczy m forskningsinstitut -et =
integracja integracja f integration -en -er
integrować integrować v integrera (-ar -ade -at), förena (-ar -ade -at); integrować się integrera sig (-ar -ade -at)
intelekt intelekt m intellekt -et =
inteligencja inteligencja f intelligens -en 0; (warstwa społ.) intelligent[s]ia -n 0
inteligentny inteligentny adj intelligent, klok
intencja intencja f ^(zamiar) avsikt -en -er; (cel) syfte -t -n
intensywny intensywny adj intensiv; intensywna terapia f intensivvård -en 0
interes interes m ^(sprawa) sak -en -er, ärende -t -n; (pożytek) intresse -t -n; interesy pl affärer pl
interesować interesować v intressera (-ar -ade -at); interesować się intressera sig för ngt (-ar -ade -at)
interesujący interesujący adj intressant
internat internat m elevhem -met =
Internet Internet m Internet -et 0, webb -en 0
interpretacja interpretacja f tolkning -en -ar, interpretation -en -er
interpretować interpretować v tolka (-ar -ade -at), interpretera (-ar -ade -at)
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić najwyższy komfort przeglądania. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.